Jak vybrat mechaniku židle a co je to dynamické sezení

Než začnete číst tento článek, je třeba si uvědomit zásadní věc. Člověk není evolučně připraven na dlouhodobé sezení. Naopak, jsme původem sběrači a lovci, ke zdravým zádům a páteři potřebujeme pohyb. Jen tak je zajištěno vyživování meziobratlových plotének a posilování zádového svalstva. Tedy stání a chůze je pro člověka nejpřirozenější. Často ovšem nemůžeme při práci stát nebo chodit, měli bychom se proto alespoň pokusit střídat polohu vsedě se stáním, například u výškově stavitelného pracovního stolu. Při sezení je pak dobré volbou vhodného modelu nejlépe napodobit vzpřímenou polohu těla.

Dynamické aktivní sezení

Aby Vás nebolela záda při sezení, je třeba správně vybrat typ židle a nastavit vše co je na daném modelu možné tak, abychom zajistili správnou ergonomii. Ale i na ergonomické židli je důležité dbát na správné sezení, tedy dynamické aktivní sezení.

Co to znamená? Základ je nesedět strnule v jedné poloze, ani na okraji sedáku. To jsou nejčastější dvě chyby, které při sezení děláme. Naopak, vždy odemkněte mechaniku židle, abyste se mohli volně pohybovat. Opěradlo je pak ve stálém dotyku se zády a spolu se sedadlem sledují pohyby sedícího. Nejlépe synchronně, ve správném úhlu, a s individuálním protitlakem dle hmotnosti uživatele. Vlivem synchronizace pohybu se židle v každé pracovní poloze optimálně přizpůsobí potřebám sedící osoby a vytváří tak podmínky pro zdravé sezení, které oddaluje únavu. Pohyb při sezení příznivě působí na páteř a šetří meziobratlové ploténky, aktivizuje svaly. Dochází k motivačnímu efektu. Neopomenutelná je také výška Vaší postavy a délka nohou. Dobrým řešením je volba židle, u které se dá nastavit hloubka sedáku individuálně tak, aby vyhovovala každé výšce.

Důležité je mimo výškového nastavení židle také výškové nastavení opěradla, opěrky hlavy, područí a hlavně bederní opěry. Pro správné dynamické sezení je nutno sedět co nejvíce vzadu na sedáku, aby Vaše bedra měla styk s opěradlem. Proto je důležité správné výškové nastavení opěradla. Tvar opěráku poté vyplní esovité vyklenutí páteře. Někdy je to vhodné nebo nutné podpořit bederní opěrkou, která zvětšuje nebo zmenšuje vyklenutí opěradla v bederní části.

Měli byste sedět vzpřímeně a podkolenní jamka by se neměla dotýkat přední hrany sedáku. Ideální je mezera mezi sedákem a podkolenní jamkou alespoň pět až osm centimetrů. Právě to zajistíte posuvem sedáku vpřed nebo vzad. Nebudete tak přetěžovat páteř ani zbytečně tlačit na stehenní tepny. Nedokrvení nohou z důvodu přiškrcení tepen způsobuje bolest nohou při sezení.

Zkuste si toto zdravé sezení na několika modelech kancelářské židle. Pokud Vám neumožní si takto sednout, dejte přednost jinému modelu. Zároveň si židli vyzkoušejte také u stolu, který odpovídá výšce stolu ve Vaší kanceláři. Při sezení je důležitá nejen výška desky stolu, ale i výška monitoru. Náš zrak by měl přímo spočívat na obrazovce počítače a neměli bychom sedět shrbení. Nesprávná výška monitoru způsobuje bolest krční páteře.

Výše popsané správné dynamické sezení umožňuje část židle, kterou nazýváme mechanika.

Mechanika

Jedna z nejdůležitějších součástí kancelářské židle je mechanika. Mechanika židle je umístěna pod sedákem židle. Umožňuje pohyb a naklápění židle, příp. i posuv sedáku. Na mechaniku navazuje uchycení zádové části – opěradla. Je tvořena dle výbavy a modelu od plechové základní piastry až po důmyslný a složitý systém několika svařenců a pružin. Protože se jedná o velmi namáhanou součást, je důležité, aby byla správně vybrána a dimenzována. Kvalitní mechaniky se vyznačují vyšší hmotností, která je dána množstvím použitého materiálu. Z těchto faktů vyplývá, že určitým vodítkem je celková hmotnost židle, která je podstatně vyšší u kvalitních výrobků.

Typ mechaniky volte podle způsobu a četnosti používání židle. Pokud potřebujete židli jen pro občasné sezení na pár hodin denně, vystačíte si se základní mechanikou s permanentním kontaktem nebo kancelářským křeslem s možností houpání. Jestliže však na židli pracujete a trávíte na ní osm i více hodin, pak si pořiďte židli na principu synchronní nebo asynchronní mechaniky.

Mechaniky rozdělujeme na tyto základní typy:

Permanent kontakt

Tato mechanika splňuje pouze základní požadavky pro sezení. Sedák je stabilní, výškově stavitelný. Opěrák je výškově a hloubkově stavitelný a aretace sklonu opěradla je možná v libovolné poloze, většinou přitažením šroubu s hlavicí. Při zablokování nutí sedět vzpřímeně v permanentním kontaktu s opěradlem. Operace s utahováním šroubů pro aretaci je obtížná, s postupným stárnutím židle až nemožná. Modely s touto mechanikou jsou určeny pro občasné sezení, většinou u počítače v domácí kanceláři.

Houpací mechanika

Houpací mechanika je většinou součástí levnějších kancelářských křesel, která na rozdíl od židle mívají pevně spojenou sedací část s opěradlem. Jde o jednoduchý mechanismus umožňující pouze houpání v jedné pozici úhlu sedáku vůči opěradlu a výškové nastavení. Úhel mezi sedákem a opěradlem je vzhledem ke konstrukci pevný bez možnosti změny. Z hlediska správného sezení je tedy křeslo s touto mechanikou nejméně zdravé. U houpacího mechanismu lze nastavit sílu protitlaku při houpání v rozmezí cca 50 – 125 kg tělesné hmotnosti šroubem s hlavicí ze spodní strany mechaniky. Je zde možnost aretace zadního náklonu v 5-6 základních polohách.

Asynchronní mechanika

Tento typ mechaniky umožňuje sklánět opěradlo ale i sedák a to zcela nezávisle na sobě podle vůle uživatele. Sedák není naklápěn se sklonem opěradla automaticky, jako je tomu u synchronní mechaniky. Snadno se tak stává, že úhel sedáku a opěradla není fyziologicky správný. Kancelářská židle s asynchronní mechanikou nabízí různé varianty nastavení. Stejně jako u permanent kontaktu nebo synchronního typu mechaniky si můžete opěradlo odblokovat a sedět dynamicky ve volném pohybu. Kromě toho lze i sklon sedáku upravit podle Vašich potřeb.

 

Synchronní mechanika

Má výborné ergonomické vlastnosti. Kinematika mechaniky umožňuje, že se sedák vůči opěradlu synchronně naklápí. Většinou se opěrák sklápí 3x rychleji, než sedák. Je tak vždy zaručen správný „zdravý“ úhel mezi opěradlem a sedákem. Mechanika taktéž dovoluje nastavit opěradlo do určitého sklonu a blokovat ho tam v několika, většinou 5-7-mi polohách. Při odblokování pak sedadlo i zádová opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohyby sedící osoby a umožňují dynamické sezení. Plynulé nastavení protitlaku zádové opěry se provádí ze spodní strany mechaniky šroubem s hlavicí nebo u vyšších řad komfortně a plynule kličkou z boční strany mechaniky v rozmezí od 45 – 120 kg tělesné hmotnosti. U některých typů lze nastavit pro vyšší či menši postavy hloubku sedáku +/- 5-6 cm a nastavení negativního dopředného sklonu sedáku -3° vhodného pro psaní u počítače. Synchronní mechanika je vhodná pro náročná sedavá zaměstnání.

Další typy mechanik

Jsou většinou založeny na zdokonalení, případně kombinaci výše popsaných principů. Můžou to být automatické váhové mechaniky, kde se protitlak mechaniky nastavuje samočinně podle hmotnosti sedícího. Patří sem i speciální mechaniky židlí pro 24 hodinový provoz, mechaniky s paměťovými funkcemi jednotlivých poloh nastavení apod.

Rada na závěr: sledujte při nákupu židle víc to, co je pod sedákem, a ptejte se, jak vše funguje a jak se vše nastavuje. Mnohdy i jen váha židle dává jasnější představu o typu a kvalitě použité mechaniky. Před nákupem je ale lépe podívat se ze spodní strany židle, porovnat s jinými modely a pak si na židli sednout. Zejména, pokud vybíráte židle pro dlouhodobé sezení, tedy židli, na které sedíte denně až 8 hodin. Každý dobrý prodejce Vám vše ukáže a vysvětlí.